Ομάδα Εργασίας

 Το έργο υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

 

Άρης Κυπαρίσσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Όλγα Συκιώτη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σταύρος Σταγάκης, μεταδιδάκτορας ερευνητής

Νικόλαος Μάρκος, μεταδιδάκτορας ερευνητής

Θεόφιλος Βανικιώτης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άγγελος Τζώτσος, μεταδιδάκτορας ερευνητής, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, ΕΜΠ