Από την Περιφέρεια Ηπείρου

Δημιουργία καταστήματος πώλησης αγροτικών προϊόντων στην Ηλεκτρονική Αγορά της Περιφέρειας Ηπείρου.