Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 

 Από την  Επιτροπή ανταγωνισμού.

 

 

Από το Υπουργείο  Εξωτερικών.  Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων