Από την Περιφέρεια Ηπείρου

Παρουσιάζονται και διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα παραγωγών, ομάδων παραγωγών, ομάδων κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών, εμπόρων κλπ της Περιφέρειας Ηπείρου.