Έδαφος και νερό στην Ήπειρο

 

 

 

 

Από το Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Απο Μ. Τσέζος, Καθηγητής ΕΜΠ,
Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη 
Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών, Σχολή μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών, ΕΜΠ
Τέως Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΓΜΕ

 

 

Απο το έργο ΝΕΑ ΓΗ    ΤΕΙ Ηπείρου

 

 

Απο Inforest Reseach o.c. 

Glaraki 10B & Acharnon 364 - 11145 -Athens,GRΕΕCE, tel/fax : +302102934995

 

Από Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων

Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

 

Από Ευάγγελο Νικολάου  (Δρ. Υδρογεωλόγος – Μηχ/κός) 

ΙΓΜΕ Περιφ. Μονάδα Ηπείρου

 

Από Β. Καρακίτσιο, Καθηγητή Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α ∆ιευθυντής Τοµέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

 

 

 

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

       Έδαφος και νερό στην Ήπειρο