Παρουσίαση με θέμα  Βιολογικές πρακτικές σε καλλιέργειες του Νομού Ιωαννίνων (μέρος 1ο και μέρος 2ο). Στην ημερίδα της τοπικής ομάδας Ιωαννίνων του ΠΕΛΙΤΙ στις 24-10-2016.