ΑΠΟ TO 1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΗΛΙΩΤΩΝ  « Η Μηλιά, χθες - σήμερα - αύριο » 

6-7 Αυγούστου 2010 Μηλέα Μετσόβου