Καλλιεργητική τεχνική

 

Χαραντώνης Δημήτριος

Γεωπόνος εξειδικευμένος στη βιολογική φυτοπροστασία, ερευνητής στα ωφέλιμα έντομα της ελληνικής πανίδας και πρωτεργάτης στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα

 

Παρασκευόπουλος Αντώνης

Γεωπόνος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας


Δ
ρ. Σάββας Δημήτριος,
 

Αναπλ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

  

Παράρτημα Ηπείρου του  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων

 

 

Video