Καλλιεργητική τεχνική

 

  

Δρ. Κίττας Κωνσταντίνος,                 Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,   Τακτικό μέλος Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

 

 

Δρ. Σάββας Δημήτριος,

Αναπλ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

  

Παράρτημα Ηπείρου του  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων

 

 

Video