Αυτόχθονες Φυλές Αγροτικών Ζώων

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Διδακτορική διατριβή του

Νικολάου Μαργ. Ευάγγελου

Καθηγητή του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

nikolaou@teiep.gr

 

  

Γρηγόριος Β. Σταβιανής

Κτηνίατρος Α.Π.Θ