5έντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

 

Κέντρo Γενετικής

Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων (Κ.Γ.Β.Ζ.Ι.) 

  

 Φυλλάδια σχετικά με το πρόβατο Άρτας (Φριζάρτα), που συντάχθηκαν από τους Γεωπόνους – Ζωοτέχνεςτου Κ.Γ.Β.Ζ.Ι. σε συνεργασία με τους Γεωπόνους του Αγροτικού Συν/σμού Προβ/τροφων  Αναπαρ/γωγής Προβάτων Φυλής Φριζάρτα, στα πλαίσια της προβολής της  παραπάνω φυλής , στην 9η Zootechnia , στην Θεσσαλονίκη, στις 29/1 έως 1/2/2015.