Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας  

  

Γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Σαγκάη

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών υποθέσεων