Γεωργικές προειδοποιήσεις 


  Από το Περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών & ποιοτικού ελέγχου Ιωαννίνων.

 Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Πανεπιστημίου (τέρμα)

 Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα

 Τηλέφωνο : 26510 40707 , 44055

 FAX : 26510 41902