Η Βιοποικιλότητα στο διαδίκτυο

                  

Ομαδική εργασία  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή Βοτανικής και Οικολογίας Φυτών  του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

Ομαδική εργασία  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Άρη Κυπαρίσση, Αναπλ. Καθηγητή Οικοφυσιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

 Ομαδική εργασία  με Σχεδιασμό Συντονισμό από την Καθηγήτρια κα Μαρία Κωνσταντή. Επιμέλεια από την Καθηγήτρια κα Μαρία Κωνσταντή και τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Μάριο Α. Μαρσέλο,  καθηγητές της Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

 

 Ελληνική Φύση - Βοτανολογία από τον κ. Δημήτρη Κύρκα 

 

 

Από την ελληνική ορνιθολογική εταιρεία.   

 

 

NaturaGraeca
Ένας οδηγός για την Άγρια Ελληνική Φύση

 

 Λάσπη στ' αστέρια…                      ρεπορτάζ από τη φύση από Χρήστο Παππά

 

Από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

 

 

  

Από κ.Φίλη Ευάγγελο, κ. Καρρά Γεώργιο και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.  

 

 

 

Από κ. Θεόδωρο Χήτο

 

        

          Η Βιοποικιλότητα στο διαδίκτυο  

    

           

   

 

 

    

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

         Εκδόσεις

        «Βοτανικές Διαδρομές». Φίλης Ευάγγελος, Καρράς Γεώργιος. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Ιωάννινα 2000.

        «Φαρμακευτικά φυτά του Ζαγορίου». Φίλης Ευάγγελος, Καρράς Γεώργιος. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Ιωάννινα 2000.

  

          Η Χλωρίδα της Ηπείρου.Γιάννινα 2010.