Ο Θεόδωρος Χήτος,

Γεωπόνος - Ερευνητής - Βοτανικός. 

Παρουσιάζει, το έργο της ζωής του, την μεγάλη συλλογή φυτών,  που διατηρεί στο σπίτι του, στο Κουτσελιό Ιωαννίνων.

 

    Ο Θεόδωρος Χήτος στο Γραφείο - Εργαστήριο στο Κουτσελιό Ιωαννίνων που μελετά τα φυτά.   Ο Θεόδωρος Χήτος στο Γραφείο - Εργαστήριο που μελετά τα φυτά.  

Η μεγάλη συλλογή φυτών του Θεόδωρου Χήτου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων.

 Η μεγάλη συλλογή φυτών, που διατηρεί στο σπίτι του, στο Κουτσελιό Ιωαννίνων.