Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

 Η τοπική κατανάλωση

  

 Της αύταρκείας καρπός μέγιστος  ελευθερία. 

 Μέγιστος καρπός της αυτάρκειας είναι η  ελευθερία.

        Επίκουρος

 

 Καθημερινά με το πιρούνι μας ψηφίζουμε  το μέλλον της γεωργίας της Ελλάδας και  του πλανήτη όλου. 

      Σαϊνατούδης Παναγιώτης (Πελίτι)

 

 

 

Η τοπική κατανάλωση 

  

Αρκούδα ο συνεπέστερος καταναλωτής αγροτικών προϊόντων