Προτάσεις ανάπτυξης, από φορείς της Ηπείρου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Ηπείρου.