ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

 

Η γνώση του κλίματος που επικρατεί σε μια περιοχή, αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή των φυτών που ευδοκιμούν σε αυτή.

 

Ο καλλιεργητής για να προγραμματίσει σωστά τις εργασίες του, πρέπει να γνωρίζει για κάθε εποχή, τις μέσες και τις ακραίες τιμές των κλιματικών παραμέτρων που επηρεάζουν τα φυτά  που πρόκειται να καλλιεργήσει.

 

Η επίδραση των κλιματικών παραγόντων σχετίζεται με την επιβίωση και την παραγωγή των φυτών άμεσα, όπως στην περίπτωση του χαλαζιού, της πάχνης, των  πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, αλλά και έμμεσα, όπως στην περίπτωση της ξηρασίας ή των παρατεταμένων βροχοπτώσεων που αυξάνουν τις ασθένειες των φυτών.

 

 

Εμείς που ασχολούμαστε με την γεωργία στην περιοχή, οφείλουμε  ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Μετεωρολόγους  όπου με την πολυετή καθημερινή καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχείων  μας παρέδωσαν τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας.

 

Οφείλουμε  ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γεωπόνο Νίκο Β. Σούλη που  επεξεργάστηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών της Ηπείρου και  έγραψε το βιβλίο «Το κλίμα της Ηπείρου»  από το οποίο επιλέξαμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα γραφήματα.

Το κλίμα του Μετσόβου σε μια σελίδα.