Πρόγραμμα «Νέα Γνώση» στο ΤΕΙ Ηπείρου

 

Υπεύθυνοι προγράμματος:

 

Γεώργιος Καρράς 

email: karras@teiep.gr

 

Γεώργιος Πατακιούτας 

email: gpatakiu@teiep.gr


 

 

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νέα Γνώση» στο ΤΕΙ Ηπείρου


Τίτλος πράξης:

 

Καταγραφή και αξιολόγηση του  γενετικού   υλικού

των   απειλούμενων  τοπικών ειδών και ποικιλιών.

Τo αντικείμενο του έργου αφορά την έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση ντόπιων ποικιλιών κηπευτικών και δενδρωδών καλλιεργειών.

Σκοπός είναι η διάσωση των απειλούμενων αξιόλογων ειδών και ποικιλιών. Η διάσωση αυτή, πέρα από την οικολογική της διάσταση, θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας  εξειδικευμένης κατά περιοχές  γεωργία, όπου τα προϊόντα της θα εμπλουτίσουν το καλάθι των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.

Το περιεχόμενο  της έρευνας αναφέρεται σε δύο κατηγορίες φυτών.

Η πρώτη αφορά τα δένδρα. Σύμφωνα με την υφιστάμενη εμπειρία σημαντικές πιθανότητες εύρεσης αξιόλογων ποικιλιών παρουσιάζουν, η συκιά, η καρυδιά, η κορομηλιά, η δαμασκηνιά, η μουσμουλιά, κλπ και λιγότερες τα εσπεριδοειδή, η μηλιά, η αχλαδιά και η ροδιά. Ο λόγος γι’ αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί στο ότι τα άτομα της πρώτης ομάδας  προέρχονται συνήθως από σπόρο, ενώ της δεύτερης συνήθως από εμβολιασμούς γνωστών ποικιλιών. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι και σε αυτή την ομάδα δεν μπορούν να βρεθούν αξιόλογες ποικιλίες.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα κηπευτικά, τα οποία έχουν ετήσιο κύκλο ζωής και αναπαράγονται κάθε φορά με σπόρο. Εδώ οι πιθανότητες για ντόπια είδη ντομάτας, πιπεριάς, κολοκυθιών, μελιτζάνας, πεπονιού, και άλλων, είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Πρώτες καταγραφές