ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

Το αγγουροπέπονο προϊόν διασταύρωσης Αγγουριάς Χ Πεπονιάς.

Σε παραγωγό μας στο Μαζαράκι Ιωαννίνων