Τοπικές ποικιλίες στην Ελλάδα

  

21 Οκτωβρίου 2011 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα

 

 

 

8 Φεβρουαρίου 2013 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

                

 6 Φεβρουαρίου 2015

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

 

 

 

Τοπικές ποικιλίες στην Ελλάδα

 

1η  Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες 

Τοπικές ποικιλίες ‐ παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα

Πρόγραμμα και ομιλίες

 

  

2η  Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες

Ελληνικά όσπρια: αναδεικνύοντας την πλούσια κληρονομιά μας

Πρόγραμμα

 

 

3η    Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες

 Οπωροκηπευτικά,  άμπελος και ελιά.

 Πρόγραμμα και ομιλίες