Αρδευτικά είδη & 

         αυτόματο πότισμα

 

 

 

 

  • Σωλήνες άρδευσης
  • Σωλήνες άρδευσης κήπου
  • Σταλακτηφόροι σωλήνες
  • Σταλάκτες σταθερής ροής, ρυθμιζόμενοι, αυτορυθμιζόμενοι
  • Μικροεκτοξευτήρες
  • Μπέκ άρδευσης
  • Εξαρτήματα άρδευσης
  • Αυτοματισμοί άρδευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρδευτικά είδη & αυτόματο πότισμα

 

 

                                                          Αρδευτικά είδη

      

Σωλήνες άρδευσης                                

                                                                                                                               
 

Σωλήνες άρδευσης κήπου                              

     Σωλήνες άρδευσης κήπου

Σταλακτηφόροι σωλήνες

 
 

Σταλάκτες σταθερής ροής,

ρυθμιζόμενοι, 

αυτορυθμιζόμενοι.

Μικροεκτοξευτήρες

 Σταλάκτες

Μπέκ άρδευσης

 

 

Εξαρτήματα άρδευσης

 

 

Αυτοματισμοί άρδευσης