Μέσα ατομικής προστασίας

  

Μέσα ατομικής προστασίας

  • Γάντια ψεκασμού
  • Γυαλιά αντιθαμβωτικά
  • Μάσκες απλές
  • Μάσκες ενεργού άνθρακα
  • Μάσκες ολοκλήρου προσώπου 
  • Φόρμες ψεκασμού
 Μέσα ατομικής προστασίας