Μέσα εφαρμογής  φυτοπροστατευτικών

 

 
           

Μέσα εφαρμογής  φυτοπροστατευτικών

                                                                                        
 
  • Θειαφιστήρες 1 και 10 λιτ.    
  • Ψεκαστηράκια απλά και προπιέσεως 1, 1.5 & 2 λιτ.
  • Ψεκαστήρες προπιέσεως 5, 10λιτ.
  • Ψεκαστήρες πλαστικές 12, 14 & 16 λιτ.
  • Ψεκαστήρας μπαταρίας 16 λιτ.