Πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών (σπορόφυτα, σπόροι, βολβοί, κόνδυλοι. ριζώματα, ...)

 

 Οι προμηθευτές και συνεργάτες μας στην επιλογή των καταλληλότερων, για την κάθε περίπτωση, σπόρων.

AGRIS

fytro SEEDS

Rijk Zwaan

Syngenta Hellas

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΙΩΓΝΩΣΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΑΝΚΟ

ΜΠΙΣΑΣ 

ΟΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΧΑΖΕΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών (σπορόφυτα, σπόροι, βολβοί, κόνδυλοι, ριζώματα, ...)  

Σπορόφυτα                                  

 

        Σπορόφυτα Μαρουλιού κόκκινα Σπορόφυτα Μαρουλιού πράσινα

Σπόροι κηπευτικών ποικιλίες και υβρίδια                                              

 

 

 

Πατατόσπορος

 Πατατόσπορος                           

 

 

 

Κοκκάρι και σκόρδο    

     Κοκκάρι - σκόρδο        Κοκκάρι