Μικρά θερμοκήπια και εξαρτήματα θερμοκηπίων.

   

Κλίπς θερμοκηπίουΚλίπς θερμοκηπίου

  

Δίχτυ σκίασης
Φιλμ θερμοκηπίου
Ύφασμα αντιπαγωτικό
Ύφασμα εδαφοκάλυψης
Δίχτυ σκίασης Φιλμ θερμοκηπίου Ύφασμα αντιπαγωτικό Ύφασμα εδαφοκάλυψης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Μικρά θερμοκήπια

                                        

Ερασιτεχνικά, μικρά θερμοκήπια

       

                    

 

 

 

 

Θερμοκήπια μικρά, ερεασιτεχνικά.