Ανακύκλωση μπαταρίας

  

  Η επιχείρηση μας συμμετέχει εθελοντικά από το έτος 2006, στην συλλογή μπαταριών και προώθηση τους για ανακύκλωση, στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.

Ανακύκλωση μπαταρίας

 

Ανακύκλωση μπαταρίας