Φυτοπροστασία υπό τον όρο της ασφαλής χρήσης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

 

  

Απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

 

 

Από τον ΕΣΥΦ Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας

 

 

 

 

         Ορθολογική και ασφαλής χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων